Frühjahrsmessen

Wann können Sie wo bamix® live erleben?

BEA

24. April - 3. Mai 2020

Halle 2.2, Stand Nr. E020

www.bea-messe.ch